Disclaimer

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van kentekenplaat.eu, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van deze merken door derden,  is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht, besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, staat kentekenplaat.eu niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. kentekenplaat.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

 

Gegevensverstrekking

Bij het invoeren van uw kenteken zal kentekenplaat.eu.nl uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De ingevulde gegevens worden daarom niet opgeslagen in ons systeem of worden verstrekt aan derden.


Database
In onze database staan 80% van de voertuigen met schade vermeld. Het is mogelijk dat een schadevoertuig niet voorkomt in onze database. Onze database bevat schadegevallen die van invloed zijn op de veiligheid en kwaliteit van het voertuig.
Bij de kilometerstand check wordt er aangegeven of de stand logisch of onlogisch is. Wij verstrekken geen km standen.
 

Levering
Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail (geef uw juiste mailadres op), lees de instructies goed door.

De aangevraagde gegevens worden binnen 24uur per email naar u verzonden.
Deze tijd hebben wij nodig om bij meerdere partijen research uit te voeren of er schade aan uw voertuig is geweest.

Er worden door ons geen kilometerstanden verstrekt! Wij geven aan of de kilometerstand logisch of onlogisch is.